SRF rekommenderar vaccination för covid-19

https://svenskreumatologi.se/wp-content/uploads/2020/12/201218-vagledning-for-vardpersonal-och-patienter-covid19.pdf?fbclid=IwAR2IdNuQnPhjvoN7vGHkSAERBnaSVluekq9AYthS36TUKnWOO7AlI2R9bMk