Systemisk skleros är en sjukdom med många ansikten. Lungfibros kan vara ett. De är båda svåra kroniska sjukdomar som behöver upptäckas i ett tidigt skede. – Riksföreningen för systemisk skleros