Om oss – Riksföreningen för systemisk skleros

Om oss

Vi arbetar för nationella center och en god och jämlik vård, för kunskap och gemenskap

Syftet med en egen förening är att vi ska kunna göra oss hörda som patientgrupp och arbeta för en bättre och mer jämlik vård. Vår förening ska erbjuda kunskap och gemenskap.

Vi vill:

  • Arbeta för att öka medvetenhet och kunskap om vår diagnos i samhället.
  • Medverka i och bidra till att fler får tillgång till patientskolor.
  • Arbeta med stöd och information till nydiagnostiserade, i ett längre perspektiv.
  • Utarbeta ett blad med fakta om sklerodermi att ta med sig vid resor och vid akutbesök där man kan skriva in sina mediciner, venportar, allergier och så vidare.
  • Arbeta för jämlikare tillgång på specialistvård, värmehjälpmedel, fotvård, klimatvård, rehabilitering i varmare klimat.
  • Öka tillgången på kunskap och information för medlemmarna.
  • Verka för gemenskap och kunskap genom utbyte av erfarenheter och olika slags träffar över hela landet.

Som medlem har du även möjlighet att träffa andra genom föreningens Facebookgrupp: Riksföreningen Systemisk skleros

Bli medlem genom att kontakta:

[email protected]

eller ring 08-505 805 00 och berätta att du vill vara med i Riksföreningen Systemisk skleros.

Släkt och vänner kan också vara med och stödja föreningen.