Om oss

Lär dig mer om vår förening och ta del av vårt arbete här.

Välkommen till Riksföreningen för systemisk skleros

Syftet med vår förening är att vi ska kunna göra oss hörda som patientgrupp och arbeta för en bättre och mer jämlik vård. Vår förening ska erbjuda kunskap och gemenskap.


Vi vill:

  • Arbeta för att öka medvetenhet och kunskap om vår diagnos i samhället.
  • Medverka i och bidra till att fler får tillgång till patientskolor.
  • Arbeta med stöd och information till nydiagnostiserade, i ett längre perspektiv.
  • Arbeta för en mer jämlik tillgång på specialistvård, värmehjälpmedel, fotvård, klimatvård, rehabilitering i varmare klimat.
  • Öka tillgången på kunskap och information för medlemmarna.
  • Verka för gemenskap och kunskap genom utbyte av erfarenheter och olika slags träffar.


Som medlem har du även möjlighet att träffa andra genom föreningens Facebookgrupp: Riksföreningen Systemisk skleros

Vi arrangerar medlemsmöten där ni kan träffa andra med systemisk skleros och lyssna på intressanta föreläsningar av Sveriges bästa experter på vår sjukdom.